Naxçıvan Dövlət Universitetində "Yaşıl Paket" təlimləri uğurla başa çatdı
134-li məktəbdə "Yaşıl Paket" açıq dərsi keçirilmişdi.
"Yaşıl Paket" treyningləri Azərbaycanın ali məktəblərində başlandı!
“Davamlı İnkişaf” Cəmiyyəti "Yaşıl Paket həftəsi” Respublika müsabiqəsi keçirir!
DAVAMLI İNKİŞAF CƏMİYYƏTİ İ.B.
 
Fikrəd Cəfərov
 
  Azərbaycan, AZ1004, Bakı,
 
  Nefçilər pr., 61, 24/25
 
    Tel.:    (994 12) 492-78 56
 
  Fax:     (994 12) 492-78 26
 
  Mob.:  (994 55) 790-67 88
 
   E-mail: fjafarov@sdpu.az
Ətraflı oxumaq
"Yaşıl Paket"
"Davamlı İnkişaf"-ın əsas prinsipləri
"Davamlı İnkişaf" Uğrunda İctimai Birlik
Bizim layihələr
Forum
Linklər
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
Yaşıl Paket
Layihələr
Əsas prinsiplər
D.I.I.B. haqqında
Ana səhifə
Ətraflı oxumaq
Ətraflı oxumaq
Ətraflı oxumaq
Xəbərlər
                    Görkəmli fikir sahiblərinin çoxu elə bil ona inanırlar ki, bəşəriyyət qaçılmaz                     iqtisadi və texniki tərəqqi mərhələsindədir. Qabaqcıl texnologiyaların inkişafını                     dəstəkləyən gələcəyə olan bu baxış kütləvi informasiya vasitələrində də üstünlük təşkil edir. O, insan haqqında yeni inkişaf konsepsiyasını ifadə edir ki, o da hazırda cəmiyyətin təbiətdən asılı olmamasını ozündə əks etdirir. Hər evdə kompüterin olması, eyni zamanda planetdə olan bitki və heyvan...
             «Davamlı inkişaf uğrunda» İctimai Birlik 1998-ci ildə Azərbaycanda təsis olunmuş             qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Təşkilatın əsas məqsədi - qlobal, milli             və yerli səviyyələrdə ekoloji, iqtisadi və sosial problemlərin həllinə yeni yanaşmaların  axtarışı və reallaşdırılması yolu ilə davamlı inkişafa keçidə yardım göstərmək, habelə ictimaiyyətin geniş kütlələrini ətraf mühitin qorunması və davamlı inkişaf məsələləri üzrə maarifləndirməkdir...
                     Təhsil materiallarının komplekti – “Yaşıl Paket” orta məktəbin müəllimlər və                      şagirdlər ücün tədbiq olunmuşdur. Eyni zamanda vəssauıt orta hüsisələşdirilmiş və                      mütəhisləştirilmiş təhsil müəsisələrdə iatifadə etmak olar. Təbiət və cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı münasibətlərlə əlaqədar geniş əhatəli məsələlər üzrə məşğələlər aparılması üçün didaktik materiallara(vəsait, videokassetlər...
                      “Azərbaycan orta məktəb müəllimlərinə “Yaşıl Paket” multimedia tədris                       vəsaitinin istifadəsi tədris metodologiyasının öyrədilməsi” təlim Proqramının                       YEKÜN HESABATI; BTC neft kəmərinin ekoloji monitorinqinin                       aparılmasına dair hesabat; "Yaşıl Paket" - üçüncü mərhələ...
Xəbərlər
"Yaşıl Paket" açıq dərslərinin video çəkilişləri!