DAVAMLI İNKİŞAF CƏMİYYƏTİ İ.B.
 
Fikrəd Cəfərov
 
  Azərbaycan, AZ1004, Bakı,
 
  Nefçilər pr., 61, 24/25
 
    Tel.:    (994 12) 492-78 56
 
  Fax:     (994 12) 492-78 26
 
  Mob.:  (994 55) 790-67 88
 
   E-mail: fjafarov@sdpu.az
Xəbərlər
Forum
Linklər
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
Yaşıl Paket
Layihələr
Əsas prinsiplər
D.I.I.B. haqqında
Ana səhifə
Xəbərlər
“Davamlı inkişaf uğrunda» İctimai Birlik

«Davamlı inkişaf uğrunda» İctimai Birlik 1998-ci ildə Azərbaycanda təsis olunmuş qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Təşkilatın əsas məqsədi - qlobal, milli və yerli səviyyələrdə ekoloji, iqtisadi və sosial problemlərin həllinə yeni yanaşmaların axtarışı və reallaşdırılması yolu ilə davamlı inkişafa keçidə yardım göstərmək, habelə ictimaiyyətin geniş kütlələrini ətraf mühitin qorunması və davamlı inkişaf məsələləri üzrə maarifləndirməkdir.

    Təşkilat informasiya və maarifləndirmə kampaniyaları təşkil edir, analitik icmallar və nəşrlər hazırlayır, təhsil və tədris proqramlarını həyata keçirir, konfranslar və seminarlar təşkil edir. Təşkilat ətraf mühit və davamlı inkişafla bağlı regional və beynəlxalq əməkdaşlıq proseslərində, o cümlədən «Avropa üçün ətraf mühit», «\traf mühit və sağlamlıq», Qafqaz-Xəzər regionunda ətraf mühit və davamlı inkişafla bağlı əməkdaşlıqda, davamlı inkişafa aid Ümumdünya Sammitinin qərarlarının yerinə yetirilməsində fəal iştirak edir. Təşkilat Avropa Ekoforumunun tərkibindədir və «Davamlı inkişaf naminə təhsil» BMT dekadasının implementasiya planında iştirak edir.

    Təşkilatın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə ətraf mühitin qorunması və davamlı inkişaf sahəsində siyasət, energetika və iqlim dəyişməsi, davamlı inkişafla bağlı təhsil və maarifləndirmə, ekoloji əhəmiyyətli qərarların qəbulunda ictimaiyyətin iştirakı, dayanıqlı istehsal və istehlak, ticarət və davamlı inkişaf daxildir.