"Yaşıl Paket" Yay Məktəbi 2008
"Yaşıl Paket" Milli Təqdimatı
"Yaşıl Paket" Yay Məktəbi
DAVAMLI İNKİŞAF CƏMİYYƏTİ İ.B.
 
Fikrəd Cəfərov
 
  Azərbaycan, AZ1004, Bakı,
 
  Nefçilər pr., 61, 24/25
 
    Tel.:    (994 12) 492-78 56
 
  Fax:     (994 12) 492-78 26
 
  Mob.:  (994 55) 790-67 88
 
   E-mail: fjafarov@sdpu.az
Xəbərlər
Forum
Linklər
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
Yaşıl Paket
Layihələr
Əsas prinsiplər
D.I.I.B. haqqında
Ana səhifə
Xəbərlər
“YAŞIL PAKET” HAQQINDA
 

                        Təhsil materiallarının komplekti – “Yaşıl Paket” orta məktəbin müəllimlər və                         şagirdlər ücün tədbiq olunmuşdur. Eyni zamanda vəssauıt orta hüsisələşdirilmiş                         və mütəhisləştirilmiş təhsil müəsisələrdə iatifadə etmak olar. Təbiət və cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı münasibətlərlə əlaqədar geniş əhatəli məsələlər üzrə məşğələlər aparılması üçün didaktik materiallara(vəsait, videokassetlər, CD-ROM, oyun komplekti) malikdir.

    Ümumtəhsil və xüsusi məktəblərin müəllimləri,  eləcə də əlavə təhsil üzrə müəllimlər üçün nəzərdə tutulubdur.

   2005-ci ildə BMT davamlı inkişafın  maraqları naminə təhsil  onilliyi elan etdi. BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası bu təşəbbüsü dəstəkləmək üçün bütün ölkələrə təhsil sisteminə davamlı inkişaf mövzusunu inteqrasiya etməsi çağırışı ilə  regional strategiya hazırladı. Strategiyada qeyd edilir ki,  regionun bütün ölkələri davamlı inkişaf təhsilini(DİT) keyfiyyətli, əlverişli metod və materiallarla, eləcə də donorlar tərəfindən lazımi maliyyə dəstəyi ilə təmin etməli və öz resursları olmayan ölkələrə isə yardım etməlidirlər.

   “Yaşıl paket”  müəllimlərə şagirdlərin ətraf mühitin qorunması və cəmiyyətin inkişafı sahəsindəki mürəkkəb problemləri öyrətməsinə yardımçı olacaq yeni və yoxlanılmış material və metodların komplektini təklif edir. “Yaşıl paket”in başlıca məqsədi bu problemlərin mahiyyətini müəllim və uşaqlara bütün - ümumplanet, Avropa və yerli səviyyələrdə izah etməkdən ibarətdir. Biz, bizim hər birimizin ətraf mühitdə təkrarolunmaz “yerimiz” olmasını və fəaliyyətimizin ətraf mühitə necə təsir etməsini asan vasitələrlə nümayiş etdirməyi məqsəd kimi qarşımıza qoyuruq. “Yaşıl paket” – bütün bunların müəllim və şagirdlərin  yaxşı  başa düşməsi  və dərk etməsi üçün alətdir.