` "Green Pack" Open Lessons
Xəbərlər
Forum
Linklər
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
Yaşıl Paket
Layihələr
Əsas prinsiplər
D.I.I.B. haqqında
Ana səhifə
"Yaşıl Paket" açıq dərslərinin video çəkilişləri
"Биоразнообразие и окружающая среда" - педагог школы 20 г. Баку Орхан Джаббаров; "Современные методологии преподования - Зеленый Пакет", БГУ, факультет биологии, педагог Орхан Джаббаров. Передача "Bioaləm" общественного телевидения.
"Глобальные экологические проблемы - Загрязнение воды и методы её очистки", педагог 204 школы г. Баку Алмаз Хасрат. Передача "Açıq dərs" общественное телевидение.
г. Гянджа, школа №4

Сохранение биоразнообразия", педагог щколы 8 г. Щеки Фиренгиз Ибрагимова. Телевезионный канал - S.

"Водные ресурсы и экологические проблемы", лицей имени З. Алиевой г. Закаталы, педагог Исмаилова Бахар. Телевезионный канал - S.

"Почва наше богатство", педагог школы 13 Мингечаура Чингиз Назаров и Ибрахимова Тахира. Телевезионный канал "Мингечаур".